clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи»

 

Дата проведення:  12-15 вересня 2018 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК) та База НУК «Корабел»

Кількість учасників: 200

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них  Азербайджан – 1,  Білорусь — 1, Японія -1,  Китай -1, Лівія -1, Грузія  — 1.

Метою проведення конференції став обмін науковими досягненнями і навичками практичного використання методології управління проектами, виявлення перспективних напрямів досліджень й встановлення творчих зв’язків між різними колективами дослідників та практиків у цій галузі; обговорення актуальних питань проектного управління, розгляд найновіших тенденцій сфери управління проектами.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

Управління проектами є одним з важливих механізмів управління ринкової економіки. Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи» внесла вагомий внесок у розвиток перспективних напрямів досліджень й встановлення творчих зв’язків між різними колективами дослідників та практиків у цій області. Розвиток професіонального управління проектами перетворило його у потужний інструмент управління створенням продуктів, послуг, реорганізації підприємств і ціленаправлених змін  у соціально-економічних та організаційних системах. Конференція проводилась під патронатом Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ». Для проведення пропонованої конференції Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова забезпечений науковими кадрами високого рівня кваліфікації у галузі.  На відповідних кафедрах працюють  доктори технічних наук, кандитати технічних наук та залучаються наукові співробітники інших ВУЗів, організацій та підприємств зокрема Української асоціації управління проектами (УАУП), НПКГ «Зоря-Машпроект», Альянсу наукових партнерів «СНУ-КРОК-УАУП», Київського університету ім. Тараса Шевченка, Національного технічного університету «ХПІ», Національного університету «Львівська політехніка», Одеського національного морського університету, Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», Харківського національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова, Азербайджанської асоціації управління проектами (AzPMA)  (м. Баку);

Основними питаннями, що пропонуються для обговорення :

  1. Проектно-орієнтоване державне управління.
  2. Проектно-орієнтоване управління у виробництві, освіті, дозвіллі.
  3. Управління проектами та програмами інноваційного розвитку.
  4. Інформаційні технології управління проектами.