clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи»

 

Дата проведення:  7-8 листопада 2019 р.

Місце проведення Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Організатори: Міністерство освіти і науки України; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Наукова бібліотека.

Основні вопроси, що обговорювались: нагальні питання функціонування бібліотек ЗВО, а саме: філософії відкритого доступу у бібліотечному середовищі; формування професійних компетентностей бібліотекаря та користувача; досвіду роботи бібліотек з формування культури академічної доброчесності; тенденцій та перспектив інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки; проектної діяльності бібліотек ЗВО; бібліотечного середовища як дієвого простору соціокультурного розвитку тощо.