clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Х Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»

Дата проведення:  26-28 вересня 2019 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК).

Кількість учасників (в т.ч. з інших країн для міжнародних заходів): 300

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): Китай — 3-5; Польща- 3, Туркменістан 3, Грузія –2.

Мета проведення заходу: визначення пріоритетних задач стратегічного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу, обговорення інноваційних науково-технічних розробок у суднобудуванні та океанотехніці, пошук шляхів залучення інвестицій у розвиток вітчизняного суднобудування. Створити сприятливе середовище для ефективного впровадження результатів НДР та залучення до роботи наукової молоді, зокрема студентства, що явиться основою відродження України як морської європейської держави та суднобудівної й морської освіти з її забезпеченням потреб розвитку відповідно галузі.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: Університет має вагомі здобутки в освітній і науковій діяльності, своєю діяльністю позитивно впливає на розвиток кораблебудівної, морської та інших галузей вітчизняної економіки та на їх технічну політику. Учені університету активно співробітничають з інститутами НАНУ, зарубіжними університетами, виконуються спільні наукові проекти. Проводяться міжнародні та республіканські науково-технічні конференції. Значна увага приділяється видавничій діяльності наукових праць учених університету та виданню наукової та науково-методичної та навчальної літератури. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова підтримує тісний зв’язок з  закордонними університетами, науково-дослідними установами та академічними організаціями. Серед них: HITACO Ltd. (СРВ); Науково-дослідний інститут суднових котлів та турбін, Харбін, КНР; Міжнародний морський коледж м. Чжоушань, КНР; Jiangsu University of Science and Technology (КНР); Харбінський інженерний університет, КНР; Цзілінський Науково-дослідний інститут полімерів, КНР; та ін. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Університет наук та технологій провінції Цзянсу організували міжнародний центр обміну технологіями з морського проектування та океанотехніки «Українсько-китайський центр провідних технологій» (Цзянсу, КНР).

В університеті сформована й успішно діє інфраструктура планування та проведення наукових досліджень, основу якої складають: науково-експертна рада університету, науково-технічні ради за напрямками досліджень, 30 наукових шкіл, зокрема «Дослідження морехідних якостей та проектування нових типів суден», «Підготовка та спалювання палив», «Паяння та зварювання тиском у вакуумі», «Екологічна безпека та енергозбереження», «Кондиціонування та холодильна техніка», «Перспективні енергетичні технології», «Газотермічні покриття», «Управління проектами наукомістких виробництв». Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій та 6 науково-технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації поліметричних систем, підводної техніки, енергозбереження, екологічної безпеки.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

розглядалися питання створення новітніх технологій і матеріалів у судновому машинобудуванні; розробки інноваційних засобів удосконалення суднових енергетичних установок і систем та забезпечення екологічної безпеки в суднобудуванні та об’єктах океанотехніки; безпеки мореплавства; інновацій в суднових електротехнічних системах та автоматиці; інформаційні технології та управління проектами в промисловості, освіті та соціальній сфері.; інвестиційно-інноваційного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу; інновацій в системі суднобудівної освіти; проблем розвитку теорії  проектування суднових електроенергетичних установок та підводних апаратів-роботів, розробки та впровадження новітніх холодильних технологій, пристроїв в суднових електротехнічних системах та автоматиці, створення методів керування проектами та програмами у суднобудуванні; сучасний стан та основні напрямки подальшого розвитку морської інфраструктури України; морського транспортного права.