clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ХІІI міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження»

 

 Назва заходу: Міжнародна науково-технічна конференція

Тема заходу: Проблеми екології та енергозбереження

Дата проведення: 20-22 вересня 2019 року.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК) та База НУК «Корабел»

Кількість учасників: 100-150

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них:  Україна – 100 осіб, Німеччина – 2-3 особи, Білорусія – 3 особи, Китай – 5-10 осіб.

Мета конференції: обмін досвідом у галузі екології та екологічної безпеки, розгляд сучасних інновацій за цими напрямками, залучення студентів, аспірантів до наукової діяльності.

Тема збереження навколишнього середовища та енергозбереження є актуальною як для нашого краю корабелів, так і для будь-якого регіону України, де особливо гостро постають екологічні питання.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

На сьогодні проведено 12 конференцій «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні». У роботі конференції за ці роки прийняли участь біля 47 різних організацій, серед них представники Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Запорізького національного технічного університету, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. Лазаряна, Одеського державного екологічного університету, Черкаського державного технологічного університету, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Харбінського університету, Московського політехнічного університету, Мінського державного університету, Буковинського державного медичного університету, Харківського політехнічного інституту та інші. З доповідями також виступали викладачі, аспіранти та студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Конференція складається з наступних секцій: екологічні та економічні проблеми галузі, проблеми енергозбереження, екологічна безпека, енергозбереження в технологічних процесах і при управлінні об’єктами та проектами, екологічний моніторинг і менеджмент, інформаційні технології в екології та енергозбереженні, проблеми економіки довкілля та збалансованого природокористування, пожежна безпека та охорона праці, екологічні проблеми регіонів, охорона морського середовища.

Учасники конференції визнають велику багатогранність та високу актуальність проблем екології на охорони навколишнього середовища, також  були виділені пріоритетні напрямки розвитку суднобудування та океанотехніки. Значний науковий та практичний інтерес представляли доповіді, присвячені сучасним струменевим аерозольним технологіям очищення газових середовищ, шумовому комфорту на територіях сучасних міст, енергозбереженню та екологічній безпеці на морських об’єктах з ГТУ. Суттєві наукові результати з перспективою подальшого розвитку відображені у доповідях, присвячених: переробці відходів виробництва за допомогою піролізних технологій; отриманню альтернативного палива з продуктів піролізу; визначенню оптимальної площі природно-заповідного фонду, як каркасу регіональної екологічної мережі; визначенню екологічної ефективності термоакустичних теплових машин; розробці екологічно безпечної технології екопірогенезісу для утилізації органічних відходів та низькосортного вугілля з отриманням альтернативних видів пального; підвищенню екологічної чистоти суден за рахунок контактної очищення випускних газів; вдосконаленню модуля інвентаризації об’єктів забруднення атмосферного повітря; розробці природоохоронних заходів із покращення екологічного стану басейну Південного Бугу; дослідженню турбоімпактного сепаратора багатофазних сумішей палив підвищеного тиску; створенню еколого-економічного критерію оцінки ефективності використання лісових ресурсів; вирішенню проблем рослинних інвазій урбоекосистеми м. Миколаєва та інвазій водного середовища Бузького лиману та Чорного моря; створенню технології фіторекультивації шламових масивів Миколаївського глиноземного заводу та інші.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: екологічні та економічні проблеми галузі; проблеми енергозбереження; екологічна безпека; енергозбереження в технологічних процесах і при управлінні об’єктами та проектами; екологічний моніторинг і менеджмент; проблеми економіки довкілля та збалансованого природокористування; пожежна безпека та охорона праці; екологічні проблеми регіонів; охорона морського середовища.