clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ІХ всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті»

 

Дата проведення: 20-22 листопада 2019 р.

Місце проведення:  м. Миколаїв, Інститут автоматики і електротехніки (ІАЕ) НУК ім. адмірала Макарова, просп. Центральний, 3 (Новий корпус НУК)

Кількість учасників: 75

Конференція проводиться з метою обговорення сучасного стану та завдань удосконалення інформаційної безпеки на водному, авіаційному, залізничному та автомобільному транспорті; проблем інформаційної безпеки в телекомунікаціях транспортних засобів; питань контролю доступу на об’єкти транспортної інфраструктури; методів оцінювання ефективності систем захисту інформації; управління персоналом в галузі інформаційної безпеки; правового забезпечення в інформаційній безпеці.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: За останній період  співробітники кафедри приймали участь в держбюджетних та ініціативних (кафедральних) науково-дослідних темах, що велись в Національному університеті кораблебудування. За результатами наукової роботи співробітниками кафедри було опубліковано майже 250 публікацій, в тому числі 1 навчальний посібник, понад 30 статей в фахових виданнях та більше 170 тез доповідей (в тому числі 150 студентів, аспірантів та молодих вчених).

Основні питання, що пропонуються для обговорення: інформаційна безпека транспортних засобів і систем; захист інформації в каналах зв’язку та глобальних мережах передачі даних; захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах; підготовка кадрів у галузі знань «Кібербезпека»;- спеціальні дослідження та атестація комплексів ТЗІ (закрита секція).