clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи»

 

Дата проведення: 15 листопада 2019 року.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала  Макарова, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9.

Кількість учасників: 150.

Мета проведення заходу: Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи» має за мету обговорення наукових і практичних проблем обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в системі управління підприємством

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: в наявності публікації з зазначеної тематики конференції.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 1. Облік і звітність за МСФЗ.
 2. Digital technologies в обліку, аналізі та аудиті.
 3. Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічних систем.
 4. Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку.
 5. Актуальні питання теорії і практики економічного, соціального, екологічного аналізу діяльності підприємств та організацій.
 6. Виклики та перспективи розвитку аудиту.
 7. Звітність підприємств: актуальні питання.
 8. Проблеми та перспективи розвитку контролінгу.
 9. Фінанси: теорія та практика.
 10. Економіко-правові аспекти провадження підприємницької діяльності.
 11. Формування стратегій розвитку господарюючих суб’єктів.