clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародний науково-методичний семінар «Україна і Білорусь: історія та сучасність»

Дата проведення: 23-24 травня 2019 року

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України 9

Кількість учасників: Білорусь – 20.

Мета проведення заходу: Міжнародний науково-методичний семінар «Україна і Білорусь: історія та сучасність» має за мету підтримання та поглиблення наукових зв’язків між українськими і білоруськими істориками, обговорення питань реформ Вищої освіти та наукової співпраці.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін приймали участь в міжнародних конференціях: «Белорусь і суседзі: гісторычныя шляхі, узаемадзянне і узаемауплывы» ІІІ Міжнародная науковая конференцыя, Гомель, 30 верасня – 1 кастрычныка 2010 г.; «Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаунасці, міжнацыянальныя і міждзяржауныя адносіны» IV Міжнародная науковая конференцыя, Гомель, 26–27 красавыка 2012 г.; «Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаунасці, міжнацыянальныя і міждзяржауныя адносіны» VI Міжнародна наукова конференція г. Гомель, 21-22 красавыка 2016 г. Також спільно з білоруськими колегами було проведено три міжнародних Українсько-Білоруських науково-методичних семінари «Україна і Білорусь: історія та сучасність», які відбувалися 16-17 травня 2013 р., 21-22 травня 2015 р. та 18-19 травня 2017 р.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: 1. Україна і Білорусь у глобальних світових інтеграційних процесах. 2. Новітні погляди на історію України і Білорусії в сучасній історичній науці. 3. Проблеми викладання історії України і Білорусі в світі сучасній реформи Вищої школи обох країн. 4. Про перспективи наукової інтеграції ВНЗ України і Білорусі, в соціально-гуманітарній та технічної сфері.