clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

V Міжнародна науково-технічна конференція «Холод в енергетиці і на транспорті»

 

Дата проведення: 27-28 вересня 2019 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5, (Старий корпус НУК)

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів) Польща (4); Китай (3); Казахстан (2); Білорусь (2); Лівія (2)

Мета проведення заходу: Аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів із використання холоду в  стаціонарній енергетиці, морському  і річному та  газоперекачувальному транспорті. Третя міжнародна науково-технічна конференція «Холод в енергетиці і на транспорті» присвячена сучасним проблемам  кондиціювання та рефрижерації .

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: Держбюджетні теми: «Науково-технічні основи тригенераційних полінарних технологій на низькокиплячих робочих тілахдля двигунів і енергетичних установок» № держ. реєстрації 0115U000300. «Розробка концепції комбінованого виробництва енергії в судновій та стаціонарній енергетиці на основі внутрішньоциклової низькотемпературної тригенерації» № 0116U008669.

Премія Президента України для молодих вчених колективу  за роботу «Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій» (автори: Козловський А.В., Грич А.В., Коновалов А.В., Остапенко О.В., Указ Президента України від 29 грудня 2017 року №458/2017).

Захищено 4 кандидатських дисертацій (наук.кер. Радченко М.І.)

Основні питання, що пропонуються для обговорення: Холодильні машини та установки, системи кондиціювання та життєзабезпечення, технології комбінованого виробництва енергії (когенераційні та тригенераційні), холодильні та споріднені технології, екологічна безпека та раціональне використання природних ресурсів, підготовка кадрів у галузі холодильної техніки, кондиціювання та життєзабезпечення.