clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність»

 

Дата проведення: 27-28 вересня 2019 року

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України 9.

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу: Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність», має за мету обговорення наукових проблем пов’язаних з історичним та сучасним соціально-економічним та політичним розвитком Миколаївщини і півдня України.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова проводяться дослідження згідно планів наукової роботи. Викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін беруть участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність». З 2011 р., проводиться конференція і семінар, присвячений історії Північного Причорномор’я. Запланована конференція буде ІХ в цьому переліку.

Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова працює 1 доктор педагогічних наук, професор та 6 кандидатів історичних, філософських, соціологічних та психологічних наук, доцентів. Будуть залучені спеціалісти з інших ВНЗ та організацій м. Миколаєва, України та Білорусі.