clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців

«Прикладна лінгвістика – 2019: проблеми та рішення»

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення 1. Прикладна лінгвістика: об’єкт, задачі, методи.
2. Комп’ютерна лексикографія.
3. Психолінгвістика.
4. Термінознавство.
5. Корпусна лінгвістика.
6. Перекладо-знавство.
7. Машинний переклад.
8. Лінгводидактика: в контексті реалізації принципів Болонського процесу.
9. Гіпер-текстові технології.
10. Функціонування мови як засобу впливу.
Інститут/Факультет
Відповідальний за проведення заходу Філіппова Н.М., канд. філол. наук, доц.
e-mail nina.filippova@www.nuos.edu.ua
Тел. (0512)397326
Термін проведення 16.05.2019

17.05.2019

Кількість учасників 200
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару -МОН України;

-Інститут модернізації змісту освіти МОН України;

-Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;

-Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського