clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених «Актуальні проблеми сучасної хімії»

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення 1. Біохімія.2. Біогеохімія.

3. Органічна хімія.

4. Неорганічна хімія.

5. Викорис-тання хімії в промисловості.

6. Моніто-ринг навколишнього середовища.

7. Сучасні методи викладання хімічних дисциплін

Відповідальний за проведення заходу Ремешевська І. В. канд. техн. наук, доц.
e-mail irynaremesh@gmail.com
Термін проведення 24.05.2019
Кількість учасників 100
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару -МОН України,
-Південний науковий центр НАН України,
-Миколаївський національний університет ім. В.О Сухомлинського