clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Проблеми зварювання та споріднених процесів і технологій», присвячена 60-річчю кафедри зварювального виробництва

 

Дата проведення: 17-19 вересня 2019 року

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України 9.

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу: обмін науковою інформацією та визначення сучасного рівня наукових розробок з технології та споріднених процесів і технологій,  а також розвитку співробітництва в даній галузі.

Конференція проводиться з періодичністю раз за 3 роки і присвячена 60-річчю кафедр зварювального виробництва НУК.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: За останні роки як в НУК, так і в інших ВНЗ та науково-дослідних установах інтенсивно розвивались нові напрямки в області зварювання плавленням, зварювання в твердому стані, паянні, інженерії поверхні з використанням імпульсних процесів, застосуванні наноструктурних матеріалів та нових джерел живлення. В НУК успішно проводяться дослідження за вказаними напрямками.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: Технології, матеріали та устаткування зварювання плавленням; Зварювання у твердому стані; Паяння та споріднених процесів; Інженерія поверхні; Нові конструкційні матеріали та покриття; Міцність зварних та спаяних з’єднань; Комп’ютерне моделювання та експериментальні дослідження напружено-деформованого стану зварних і спаяних з’єднань.