clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю

«Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд»

Дата проведення: 22-23 травня 2019 року

Місце проведення:   Національний Університет Кораблебудування імені адмірала Макарова   м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9    

Кількість учасників:  100            

Мета проведення заходу: розглядання питань з проектування, конструювання, експлуатації, міцності та надійності, технології побудови, реновації, ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: В Національному університеті кораблебудування інтенсивно розвиваються наукові школи за напрямами «Теорія морехідності суден», «Стохастична теорія проектування суден», «Втомна міцність судових корпусних конструкцій», «Інноваційні технології в суднобудуванні», які мають змогу ділитися досвідом та результатами своїх досліджень за допомогою наукових конференцій.

Конференція працює на протязі 6 років. За цей час було виявлено тенденцію значного розширення географії  конференції та застосування сучасних технічних засобів – on-line зв’язок з іноземними країнами за допомогою Skype. В її роботі прийняли участь студенти, молоді науковці, науковці, представники проектних організацій з наступних місць: КБ «Albatross Marine Design» (Таиланд), ООО «Дизайн Группа РИКОШЕТ» (Санкт-Петербург), КБ «Возрождение колесных судов» (Нижній Новгород), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Івано-Франківськ), Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського (Харків), ОНМА (Одеса), ОНМУ (Одеса), Морське інженерне бюро (Одеса), СевНТУ (Севастополь), КГМТУ (Керч), ХФ НУК (Херсон), ХГМА (Херсон), НУК (Миколаїв), ООО «Залив Шип Дизайн» (Миколаїв), СКБ MDEM (Миколаїв), ЧДУ імені Петра Могили (Миколаїв), Миколаївський будівельний коледж КНУБА (Миколаїв).

В процесі роботи конференції було продемонстровано високий рівень володіння молодими науковцями сучасними програмними продуктами, такими як: FlowVision, SolidWorks, Maxsurf, Rhinoceros, Foran, AvevaMarine; здійснено обмін досвідом проектування сучасних суден між науковцями та представниками провідних проектних та конструкторських організацій України та зарубіжжя; розглянуто перспективи розвитку інтелектуальних систем управління морськими суднами, питання контролю та оптимізації навантаження суден; розглянуто шляхи вирішення проблем механіки руйнувань корпусних конструкцій; обговорено питання сучасних технологій суднобудування, проектування об’єктів океанотехніки, надійності суднової техніки; обговорено пропозиції відносно дослідження та покращення морехідних якостей суден; проведено аналіз причин та наслідків аварійності морського транспорту.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:проектування та експлуатація суден, проблеми гідродинаміки, безпека мореплавства, конструювання суден та об’єктів океанотехніки, міцність і надійність суднових конструкцій, інноваційні технології побудови суден, морські технології та океанотехніка, інформаційні технології в інженерії.