clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю «трансформація економічних процесів у морегосподарському комплексі України»

 

Дата проведення:  17-18 грудня 2019 р.

Місце проведення Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Організатори: Міністерство освіти і науки України; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.