clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

XV міжнародна  науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи»

 

Дата проведення: 10-13 вересня 2019 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК) та База НУК «Корабел»

Кількість учасників: 200

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них: Азербайджан – 1, Бабаев Игбал (Igbal Babaev), Президент Азербайджанської Асоціації управління проектами.

Німеччина – 1, Рейнхард Вагнер (Reinhard Wagner), Президент IPMА (International Project Management Association). Білорусія  – 1, Лукьянов Д.В., Білоруський державний університет, Мінськ.

Японія – 1, Хироши Танака (Hiroshi Tanaka), Японія, Президент Японської Асоціації управління проектами

Мета: обмін науковими досягненнями і навичками практичного використання методологій управління проектами, виявлення перспективних напрямів досліджень й встановлення творчих зв’язків між різними колективами дослідників та практиків у цій галузі.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

1) проаналізовані існуючі види конвергенції у економічних та технічних галузях (Київський національний університет будівництва та архітектури);

2) розглянуті передумови та принципи використання  систем  підтримки рішень в проектному управлінні (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

3) розглянуті питання системно-синергетичних засад управління  програмами розвитку технологічно інтегрованих  систем (Одеський національний політехнічний університет);

4) були надані рекомендації щодо ефективної організації та проведення конференції (Університет «КРОК»);

Основними питаннями, що пропонуються для обговорення:

  1. Проектно-орієнтоване державне управління;
  2. Проектно-орієнтоване управління у виробництві, освіті, дозвіллі;
  3. Управління проектами та програмами інноваційного розвитку;
  4. Інформаційні технології управління проектами;