clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська наукова   конференція «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України»

 

Дата проведення: 18-20 вересня 2020 року

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України 9,  п.г.с. Коблево

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу: Мета проведення захисту – обговорення важливих та актуальних питань техногенної та цивільної безпеки України, подальша активізація  і об’єднання зусиль учених і практиків різного профілю для вирішення існуючих проблем забезпечення техногенної та цивільної безпеки і визначення пріоритетних напрямів на майбутнє.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: дослідження питань дотримання техногенної безпеки промисловими підприємствами та об’єктами небезпеки, розробки практичних рекомендацій; визначення загального підходу в сфері культури безпеки та викладання дисциплін безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Учасники попередніх конференцій обговорили доповіді з проблем адміністративно-правових та економічних аспектів діяльності в галузі цивільної безпеки, пожежної та техногенної безпеки будівель, споруд і об’єктів різного призначення, електроустановок та електрообладнання, дослідження засобів й методів підвищення вогнестійкості будівельних матеріалів і  конструкцій, підвищення ефективності автоматичних засобів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, щодо прикладних аспектів застосування хімічних речовин і матеріалів у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також соціальні аспекти та гуманітарні засади підготовки фахівців у вищих навчальних закладах з питань безпеки. ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської облдержадміністрації; Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради; Південний науковий центр НАН України; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Національний університет «Львівська політехніка»; Одеський державний екологічний університет; Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Миколаївської області з навчальної та виробничої роботи; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Основні питання, що пропонуються для обговорення: Науково-теоретичні та методологічні основи забезпечення безпеки і практичні аспекти її реалізації; Шляхи подолання сучасних проблем суспільства в сфері безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, пожежної, техногенної, екологічної безпеки та інших видів небезпек; Менеджмент безпеки об’єктів господарювання, законодавча та нормативно-правова база; Соціально-гуманітарні аспекти техногенної та цивільної безпеки.