clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ІIІ (ХІV) Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених

«Імперативи розвитку права та держави»

 

Мета проведення заходу – висвітлення теоретичних та прикладних результатів досліджень щодо становлення та розвитку правової держави; налагодження зв’язків між представниками юридичної науки та практики; залучення студентів та молодих вчених до наукової роботи; розгляд актуальних питань, пов’язаних з об’єктом, задачами, методами юриспруденції, проблемні питання галузей права та законодавства.
Інститут/Факультет Факультет морського права
e-mail tetiana.fedorenko@www.nuos.edu.ua, nataliya.trybushenko@www.nuos.edu.ua
Тел. +38(093)827-93-66
Термін проведення 12.09.2020
Місце проведення 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України 9
Кількість учасників 100
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару -МОН України;

-Інститут модернізації змісту освіти МОН України;

-Національний університет корабле-будування імені адмірала. Макарова;

-Головне територіальне  управління юстиції у Миколаївській області;

-Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова