clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Прикладна лінгвістика 2020: проблеми і рішення

 

Основним змістом роботи конференції став обмін досвідом у вивченні проблем, які з функціональної точки зору є засобами оптимізації функціонування мови: комунікативної функції (контактовстановлюючої, інформаційної, впливу, соціальної), епістемічної (мовної системи як засобу збереження передачі інформації), когнітивної (мислення людини, пізнання дійсності). На конференції особливо підкреслювалось, що мова сьогодні – це один з фокусів вивчення людиною, оскільки мова передає знання (інформацію про світ), а тобто пов’язана не тільки з лінгвістикою, а із теорію інформації, семіотикою, математичним моделюванням; мова обробляється людським мозком або машиною, а тобто пов’язана з біологією, медициною, психологією, моделюванням штучного інтелекту, комп’ютерними науками; інформація на мові і про мову оцінюється, а тобто пов’язана з філософією, логікою.

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення -прикладна лінгвістика: об’єкт, задачі, методи;

-когнітивна лінгвістика;

-перекладознавство;

-лінгводидактика;

-політична лінгвістика;

-соціолінгвістика;

-лінгвокультурологія;

-психолінгвістика;

-прикладне літературознавство;

-комунікативні технології;

-комп’ютерна лексикографія;

-корпусна лінгвістика;

-машинний переклад;

-гіпертекстові технології.

Інститут/Факультет Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра Прикладної лiнгвiстики
Кількість учасників 50
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару -Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв);

-Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв);

-Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса);

-Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк);

-Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів);

-Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків);

-Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль).