clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

VІ Міжнародна науково-технічна конференція

«Актуальні проблеми інженерної механіки та технології машинобудування»

 

Дата проведення:  14-16 жовтня 2020 року.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5, (Старий корпус НУК)

Кількість учасників: Очікується приблизно 100 учасників конференції.

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): Китай — 2; Польща- 3, Респ. Корея – 1, Болгарія – 2

Метою конференції є висвітлення та обговорення актуальних питань прикладної механіки та перспектив розвитку машинобудування на базі широкого використання новітніх інформаційних технологій серії CAD/CAM/САЕ.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

  1. Металогідридна сонячно-воднева енергетична установка.
  2. Технологія визначення параметрів резонансних коливань елементів ГТД в режимі реального часу.
  3. Договір з Jiangsu University of Science and Technology (КНР).
  4. Договір о співпраці з компанією SECOTOOLSAB (Швеція).
  5. Дослідження резонансної вібрації елементів ГТД сумісно з ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект».
  6. Дослідження властивостей металогідридних сполук сумісно з Інститутом проблем матеріалознавства  НАН України.
  7. Сумісне теоретичне та експериментальне дослідження, а також патенти з Інститутом механіки НАН України, Інститутом імпульсних процесів та технологій НАН України, ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», УкрНДІ ТСМ.

ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова, Машинобудівний навчально-науковий інститут НУК; Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковского ХАІ; Одеській національний політехнічний університет; Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Подгорного НАН України; Korea Advanced Institute of Science and Technology (Респ. Корея); Харбінський дослідний інститут суднових котлів та турбін, (КНР); Університет Jiangsu University of Science and Technology (КНР); Технічний університет-Варна (Болгарія); Гданьський политехнічний університет (Польща); Інститут механіки НАН України; Інститут імпульсних процесів та технологій НАН України; Інститут проблем  матеріалознавства  НАН України; ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»; УкрНДІ ТСМ.

Основні питання що пропонуються для обговорення: теоретичні та практичні питання проектування, дослідження та виробництва сучасних газотурбінних та дизельних двигунів, а також їх елементів; підвищення ефективності суднових енергетичних установок, дослідження робочих процесів у елементах суднових енергетичних установок; енергоощадні та інноваційні технології в судновій енергетиці; шляхи удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики у ВНЗ.