clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська наукова конференція «Економічні читання: перспективи морської економічної діяльності в контексті Індустрії 4.0, присвячені пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора В.Ч. Лі»

 

Дата проведення: 18-19 грудня 2020 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9.

Кількість учасників: 100.

Мета проведення заходу: Обговорення стану та визначення соціально-економічних наслідків реалізації положень Морської доктрини України на період до 2035 р. в частині розвитку морської індустрії на засадах запровадження цифровізації бізнес-процесів та використання кіберфізичних систем.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: Результатом проведених наукових розвідок стало опрацювання концепції трансформації наукової та навчальної діяльності Факультету економіки моря НУК з огляду на наслідки четвертої промислової революції. Визначені межі та структура економіки моря. Роботи виконуються у співпраці з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та Івано-Франківського Національного університету нафти і газу МОН України, Варненським технічним університетом (Болгарія)

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Завдання економічної науки та освіти, які випливають з положень Морської доктрини України на період до 2035 р.
  2. Ключові напрями цифровізації морської індустрії.
  3. Перспективи кластеризації морської економічної діяльності як організаційної передумови впровадження цифровізації процесів створення вартості.
  4. Перспективні інструменти формування новітніх компетенцій випускників ЗВО, що сприяють реактивній адаптації до вимог Індустрії 4.0.