clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська  науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної хімії

 

Дата проведення: 17 квітня 2020 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова, Факультет екологічної та техногенної безпеки

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Південний науковий центр НАН України; Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова; Миколаївський національний університет ім. В.О Сухомлинського; Миколаївський національний аграрний університет; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова.