clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»

 

Дата проведення: 30 вересня-1 жовтня 2021 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК).

Кількість учасників (в т.ч. з інших країн для міжнародних заходів): 350

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): Китай — 10; Польща- 3, Грузія –2, Естонія –1, Латвія – 1, Німеччина -2, Нідерланди –1.

Мета проведення заходу: Визначення пріоритетних задач стратегічного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу, обговорення інноваційних науково-технічних розробок у суднобудуванні та океанотехніці, пошук шляхів залучення інвестицій у розвиток вітчизняного суднобудування. Створити сприятливе середовище для ефективного впровадження результатів НДР та залучення до роботи наукової молоді, зокрема студентства, що явиться основою відродження України як морської європейської держави та суднобудівної й морської освіти з її забезпеченням потреб розвитку відповідно галузі.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

Університет має вагомі здобутки в освітній і науковій діяльності, своєю діяльністю позитивно впливає на розвиток кораблебудівної, морської та інших галузей вітчизняної економіки та на їх технічну політику. Учені університету активно співробітничають з інститутами НАНУ, зарубіжними університетами, виконуються спільні наукові проекти. Проводяться міжнародні та республіканські науково-технічні конференції. Значна увага приділяється видавничій діяльності наукових праць учених університету та виданню наукової та науково-методичної та навчальної літератури. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова підтримує тісний зв’язок з  закордонними університетами, науково-дослідними установами та академічними організаціями. Університет має вагомі здобутки в освітній і науковій діяльності, своєю діяльністю позитивно впливає на розвиток кораблебудівної, морської та інших галузей вітчизняної економіки та на їх технічну політику. Учені інституту активно співробітничають з інститутами НАНУ, зарубіжними університетами. Створюються філіали кафедр, виконуються спільні наукові проекти. Проводяться міжнародні та республіканські науково-технічні конференції. На базі НУК проводяться виїзні засідання південного наукового центру НАНУ та МОНУ. Значна увага приділяється видавничій діяльності наукових праць учених університету та виданню наукової та науково-методичної та навчальної літератури. Вирішено важливу науково-технічну проблему загальнодержавного значення – розроблено наукові, методологічні, конструкторські і технологічні засади створення та серійного виготовлення універсальних транспортних суден і засобів океанотехніки, у результаті чого на вітчизняних та зарубіжних верфях побудовано більше 180 суден і 20 засобів океанотехніки. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова підтримує тісний зв’язок з  закордонними університетами, науково-дослідними установами та академічними організаціями. Серед них: Компанія «АМІКО ГРУПП»; Південний науковий центр НАН України; Морське інженерне бюро; АТ «Завод «Екватор»; Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області; ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування»; Національний університет «Одеська національна академія»; Одеський національний морський університет; Харбінський інженерний університет (Китай); Університет науки і технологій Цзянсу (Китай); Гданський політехнічний університет (Польща); Батумський навчально-навігаційний університет (Грузія) та ін.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: На конференції планується розглянути актуальні проблеми розвитку інноваційних технологій суднобудування та судноремонту; розробки сучасних методів дослідження у конструюванні та проектування суден та об’єктів океанотехніки; побудови САПР суден (інформаційних та комунікаційних технологій в суднобудуванні); створення новітніх технологій і матеріалів у судовому машинобудуванні; розробки інноваційних засобів удосконалення суднових енергетичних установок і систем та забезпечення екологічної безпеки в суднобудуванні та об’єктах океанотехніки; безпеки мореплавства; інновацій в суднових електротехнічних системах та автоматиці; управління проектами та програмами в суднобудуванні; інвестиційно-інноваційного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу; інновацій в системі суднобудівної освіти; морського транспортного права.