clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи»

 

Дата проведення:  7 – 10 вересня 2021 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК) та База НУК «Корабел»

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них  Азербайджан  – 1, Бабаев Игбал (Igbal Babaev), Президент Азербайджанской Ассоциации управления проектами. Болгарія – 1, Тодоров К., Віце-президент Європейської ради для малого бізнесу, м. Софія. Білорусія  – 1, Лукьянов Д.В., Білоруський державний університет, м. Мінськ. Японія – 1,  Хироши Танака (Hiroshi Tanaka), Президент Японської Асоціації управління проектами.

Мета – обмін науковими досягненнями і навичками практичного використання методологій управління проектами, виявлення перспективних напрямів досліджень й встановлення творчих зв’язків між різними колективами дослідників та практиків у цій галузі.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

1) розглянуті ключові направлення розвитку досліджень в управлінні проектами (Українська асоціація управління проектами, м. Київ);

2) проаналізовані процеси управління портфелями проектів енергозбереження на підприємстві ( Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»);

3) розглянута світова інтеграція університетів через публікації у наукових виданнях (Одеський національний політехнічний університет);

4) надані пропозиції щодо експрес методу формування команди розробки забезпечення в AGILE проектах (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»);

5) розглянутий проектний підхід при управлінні  стратегічним розвитком підприємства (Національна металургійна академія України, м. Дніпро);

Основними питаннями, що пропонуються для обговорення :

  1. Проектно-орієнтоване державне управління;
  2. Проектно-орієнтоване управління у виробництві, освіті, дозвіллі;
  3. Управління проектами та програмами інноваційного розвитку;
  4. Інформаційні технології управління проектами.