clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

II Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи»

 

Дата проведення: 12 листопада 2021 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Кількість учасників: 100.

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): Польща– 3,

Норвегія – 2, Грузія –5.

Мета проведення заходу: обговорення наукових і практичних проблем обліку, оподаткування, аналізу, контролю і аудиту в системі управління підприємством

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: в наявності публікації з зазначеної тематики конференції. Роботи виконуються у співпраці з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 1. Облік і звітність за МСФЗ
 2. Digital technologies в обліку, аналізі та аудиті
 3. Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічних систем
 4. Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку
 5. Актуальні питання теорії і практики економічного, соціального, екологічного аналізу діяльності підприємств та організацій
 6. Виклики та перспективи розвитку аудиту
 7. Звітність підприємств: актуальні питання
 8. Проблеми та перспективи розвитку контролінгу
 9. Фінанси: теорія та практика
 10. Економіко-правові аспекти провадження підприємницької діяльності
 11. Формування стратегій розвитку господарюючих суб’єктів
 12. Організаційно-економічний механізм формування продовольчого потенціалу в умовах сталого розвитку
 13. Проблеми та перспективи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування на шляху сталого розвитку