clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ, СИСТЕМИ (ITMAS – 2021)»

 

Дата проведення: 26-28жовтня 2021 р.

Місце проведення:  http://itconf.nuos.edu.ua/2021/ (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова)

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу: мета проведення заходу: обмін науковою інформацією, досвідом, навичками практичного використання результатів досліджень з математичного моделювання в галузі інформаційних технологій, розробки алгоритмів та систем в інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних науках, системному аналізі, управлінні проектами та програмами; визначення перспектив розвитку галузі інформаційних технологій;

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ЗВО і наукових організацій, які залучалися до співпраці: в рамка зазначеної галузі в НУК діють три наукові школи: Управління проектами та програмами наукомістких виробництв, Емпірична програмна інженерія, Ідентифікація нелінійних стохастичних диференціальних систем. В результаті діяльності зазначених наукових шкіл було підготовлено та захищено 3 докторських та 10 кандидатських дисертацій;

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • математичне моделювання в інформаційних технологіях;
  • інформаційні системи та технології;
  • системний аналіз;
  • управління проектами і програмами.