clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ІV (ХV) Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Імперативи розвитку права та держави»

 

Дата проведення: 25 березня 2021 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Навчально-науковий гуманітарний інститут.

Кількість учасників: 100.

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Національний університет корабле-будування імені адмірала. Макарова; Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова.