clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна науково-технічна конференція «Інфраструктурні проекти: проблеми, рішення»

 

Дата проведення: 17-18 листопаду 2021 р.

Місце проведення: Україна, м. Миколаїв, пр.-т Героїв України 9,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Кількість учасників: ˃ 120 осіб

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): КНР – 15 осіб; Литва-5 осіб; Польща – 8 осіб; Болгарія -4 особи.

Мета проведення заходу: об’єднання зусиль наукової спільноти щодо вирішення  наукових проблем, які  існують в галузі формування та реалізації інфраструктурних проєктів різного цільового призначення шляхом запровадження новітніх інформаційних технологій.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ЗВО і наукових організацій, які залучалися до співпраці: визначено перелік інфраструктурних проектів розвитку муніципальних систем життєзабезпечення та портової інфраструктури, їх інформаційні потреби, а також існуючи і перспективні інформаційні технології, які здатні забезпечити ефективне формування та реалізацію відповідних проектів та програм;  розроблено основні принципи, положення та критерії до інформаційних технологій, які використовуються при формуванні та реалізації інфраструктурних проєктів, а також для формування їх  єдиного інформаційного простору; розроблені моделі об’єктів та процесів управління,а також, інноваційних інформаційних технологій; побудовані математичні моделі, алгоритми та прикладні програмні продукти  інформаційного моделювання проектів; виконано  апробацію та впровадження в практику основні результати теоретичних  досліджень.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: проблеми розвитку морської та річкової інфраструктури; проблеми розвитку інфраструктури муніципальних систем життєзабезпечення;проблеми розвитку інфраструктури суднобудівних та судноремонтних підприємств.