clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна науково-технічна конференція «Суднова енергетика: стан та проблеми»

 

Дата проведення: 4-5 листопада 2021 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5, (Старий корпус НУК)

Кількість учасників: 110

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): Китай – 5, Польща – 5, Грузія – 3, Німеччина – 3, США – 3

Мета проведення заходу: Метою заходу є консолідація наукової думки, розробка майбутніх проектів та обмін пропозиціями, розгляд науково-технічних питань, пов’язаних з дослідженням, проектуванням, виготовленням та експлуатацією енергетичних установок, дослідженням робочих процесів  в елементах.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:  За останні 3 роки університетом отримані визначні наукові результати за наступними напрямками:

Розробка енергозберігаючих технологій; Розробка екологічно безпечної технології; Сучасні машинобудівні технології.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Підвищення ефективності суднових енергетичних установок
  2. Дослідження робочих процесів у елементах суднових енергетичних установок
  3. Енергоощадні та інноваційні технології в судновій енергетиці.
  4. Шляхи удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики у ВНЗ