clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2021: проблеми та рішення»

 

Дата проведення: 13-14 травня 2021 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Навчально-науковий гуманітарний інститут.

Кількість учасників: 200.

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова.