clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства»

Дата проведення: 16 квітня  2021 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова, Навчально-науковий гуманітарний інститут

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Миколаївська обласна державна адміністрація; Миколаївський виконавчий комітет міської ради; Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського; Миколаївський національний аграрний університет; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова.