clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров’я людини»

 

Дата проведення: 28-30 листопада 2021 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адмірала  Макарова, Навчально-науковий гуманітарний інститут.

Кількість учасників: 100

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Департамент освіти і науки Миколаївської ОДА; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова.