clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Автоматика та електротехніка»

 

Дата проведення: 9-10 листопада 2021 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, ІАЕ НУК.

Кількість учасників: 75.

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова; Одеська національна морська академія; Одеський національний морський університет; Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова.