clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

XIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики»

 

Дата проведення: 17-19 вересня 2021 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК) та База НУК «Корабел»

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів):

Республіка Білорусь – 2; Китайська Народна Республіка – 1; Туркменістан — 2; Грузія -1; Греція – 1; Вірменія – 1.

Мета проведення заходу – висвітлення теоретичних та прикладних результатів досліджень щодо становлення та розвитку правової держави; налагодження зв’язків між представниками юридичної науки та практики; залучення студентів та молодих вчених до наукової роботи;

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці.

Протягом останніх 5 років було розширено коло вищих навчальних закладів України, представники яких стали постійними учасниками конференції, в тому числі це стосується Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного університету «Одеська морська академія», Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, Національного університету оборони імені Івана Черняховського, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,  Харківського економіко-правового університету тощо.

В 2017-2018 році конференція вперше отримала статус міжнародної, оскільки були налагоджені зв’язки з університетами з Республіки Білорусь, Китайською Народної Республіки, залучені учасники з Туркменістану. В 2019 році вперше прийняли участь учасниці із Грузії та Греції, які освітили досвід співпраці Грузії та ЄС щодо імплементації Угоди про асоціацію Грузії та ЄС у сфері бухобліку. Учасник із Китаю освітив проблему, яка входить до предмету міжнародного приватного права, — працевлаштування іноземних викладачів у Китаї. Робота щодо пошуку іноземних партнерів ведеться і далі.

В 2020 році в умовах карантинних заходів, спричинених COVID-19, було прийнято рішення вперше провести конференцію в режимі Internet-конференції, використовуючи платформу Zoom. Це дозволило зменшити витрати на проведення конференції та провести її без сплати організаційного внеску. Такий підхід  дозволив привернути увагу більшої кількості науковців з інших університетів, в тому числі з Республіки Білорусь, а також не втратити контакти із учасниками, які не мають можливості особисто прибути для участі у заході.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

Учасники можуть представити доповіді за широким колом питань за наступними секціями:

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

Секція 1: Теорія та історія держави і права. Філософія права.

Секція 2: Конституційне право. Адміністративне право. Адміністративний процес. Екологічне право.

Секція 3: Цивільне та сімейне право. Цивільний процес.

Секція 4: Кримінальне право. Кримінальний процес. Кримінологія. Криміналістика.

Секція 5: Морське право. Міжнародне публічне право. Міжнародне приватне право.

Секція 6. Основи юридичної клінічної практики. Безоплатна правова допомога в Україні.