clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України»

 

Дата проведення: 16-18 вересня 2022 року.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України 9,  п.г.с. Коблево

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу: Обговорення важливих та актуальних питань техногенної, цивільної, національної, екологічної, соціальної, економічної, енергетичної безпеки України.

Коротка інформація про найважливіші результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: дослідження питань дотримання техногенної безпеки промисловими підприємствами та об’єктами небезпеки, розробки практичних рекомендацій; визначення загального підходу в сфері культури безпеки та викладання дисциплін безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Учасники попередніх конференцій обговорили доповіді з проблем адміністративно-правових та економічних аспектів діяльності в галузі цивільної безпеки, пожежної та техногенної безпеки будівель, споруд і об’єктів різного призначення, електроустановок та електрообладнання, дослідження засобів й методів підвищення вогнестійкості будівельних матеріалів і  конструкцій, підвищення ефективності автоматичних засобів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, щодо прикладних аспектів застосування хімічних речовин і матеріалів у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також соціальні аспекти та гуманітарні засади підготовки фахівців у вищих навчальних закладах з питань безпеки. ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області; Управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської облдержадміністрації; Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради; Південний науковий центр НАН України; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Національний університет «Львівська політехніка»; Одеський державний екологічний університет; Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Миколаївської області з навчальної та виробничої роботи; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Миколаївський національний аграрний університет; Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Одеська національна академія харчових технологій; Державний університет «Житомирська політехніка»; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Основні питання, що пропонуються для обговорення: Науково-теоретичні та методологічні основи забезпечення безпеки і практичні аспекти її реалізації; Шляхи подолання сучасних проблем суспільства в сфері безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, пожежної, техногенної, екологічної, енергетичної, національної та інших видів небезпек; Менеджмент безпеки об’єктів господарювання, законодавча та нормативно-правова база; Соціально-гуманітарні аспекти техногенної та цивільної безпеки; Безпека життєдіяльності та громадського здоров’я.

Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова має  підготовлену базу для проведення даного заходу і високий рівень наукових та науково-педагогічних працівників, щоб забезпечити належний рівень інформаційного обміну – 4 доктори наук, 7 кандидатів наук.