clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров’я людини»

 

Дата проведення: 27-29 жовтня 2022 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Навчально-науковий гуманітарний інститут.

Кількість учасників: 100.

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Poland); Klaipėda University (Lithuania); The Confucius Institute (China); Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Національний університет фізичного виховання і спорту України.