clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасний стан та проблеми двигунобудування

 

Дата проведення: 24-25 листопада 2022 року.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5, (Старий корпус НУК)

Кількість учасників:   Очікується приблизно 150 учасників конференції

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів:

Колумбійський університет, (Нью-Йорк, США) – 3 особи; Інститут чистої енергії (Coral Gables, США) – 1 особа; Технологічний університет Карлсруе (Німеччина) – 2 особи;           Корейський науково-дослідний інститут машинобудування і матеріалів, (Республіка Корея) – 2 особи; Харбінський дослідний інститут суднових котлів та турбін, (КНР) – 4 особи.

Мета проведення заходу: Досягнення вітчизняних та іноземних науковців у галузі розробки, виготовлення, дослідження, технічної експлуатації двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних, паротурбінних, комбінованих двигунів, двигунів інших типів та енергетичних установок, які використовують зазначені двигуни. Перспективні розробки новітніх теплових двигунів, стаціонарних та транспортних енергетичних установок. Використання альтернативних палив у двигунах та енергетичних установках. Проблеми енергоефективності, екологічності стаціонарної та транспортної енергетики.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:  За останні декілька років у галузі двигунобудування розроблені нові концепції створення теплових двигунів та енергетичних установок з використанням нетрадиційних принципів та конструкцій, нових матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів.

Дизельні, газотурбінні та інші теплові двигуни є основою енергетичних галузей розвинених країн. На теперішній час спостерігається швидкий прогрес в проектуванні, дослідженні, виробництві та експлуатації таких двигунів. Науковці та практики в галузі двигунобудування мають велику потребу в обміну результатами досліджень, досвідом виробництва та експлуатації теплових двигунів. Особливо важливим, на нашу думку, є особисті контакти між фахівцями в галузі двигунобудування, які сприяють кращому опануванню новітніми результатними досліджень та досягненнями у виробництві та експлуатації двигунів.

Тематика конференції відповідає пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки, які сформульовані у відповідному Законі України та спрямовані на зниження витрат паливно-мастильних матеріалів, зменшення викидів у навколишнє середовище забруднюючих речовин, зниження собівартості виробництва та експлуатації теплових двигунів.

Доцільність проведення VII-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасний стан та проблеми двигунобудування» ґрунтується на необхідності ознайомлення науковців з останніми досягненнями  та результатами перспективних розробок у галузі двигунобудування. Багаторічний досвід проведення цієї конференції показав, що цей захід є найкращим майданчиком для особистого спілкування науковців та фахівців промислових підприємств та установ з метою обміну результатами досліджень. Таке спілкування дає суттєвий поштовх прискоренню створенню нової високоефективної техніки та технологій, впровадженню результатів досліджень у промисловість.

Серед міжнародних партнерів (співорганізаторів) конференцій слід, в першу чергу, визначити Колумбійський університет (Нью-Йорк, США), Інститут чистої енергії (Coral Gables, США), Технологічний університет Карлсруе (Німеччина), Корейський науково-дослідний інститут машинобудування і матеріалів (Республіка Корея), Харбінський дослідний інститут суднових котлів та турбін (КНР).

Зазначене вище дає змогу стверджувати про доцільність проведення  VII-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасний стан та проблеми двигунобудування», результати якої сприятимуть підвищенню ефективності теплових двигунів та енергетичних установок та встановленню наукових контактів з провідними науковцями різних країн.

Науковці Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова у співдружності з Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені О.О. Морозова (ХКБМ) та ДП «Завод імені В.О.Малишева» та Національним університетом «Харківський політехнічний інститут» виконали комплекс науково-дослідних та проектно-конструкторських проектів щодо покращення робочих процесів у двигунах внутрішнього згоряння, підвищення паливної економічності та екологічності. У співдружності з Бериславським машинобудівним заводом виконано комплекс наукових досліджень, результатом яких стали новітні малопоточні системи охолодження дизельних двигунів різного призначення. Разом з фахівцями підприємства «Первомайськдизельмаш» проведений цикл науково-дослідних робіт щодо покращення паливної економічності та екологічності дизельних двигунів для стаціонарної та суднової енергетики ДГА-315, ДГА-50, ДГА-630, ДГРА 320/500 та ДГРА 500/500. У співдружності з ТОВ «Мотор Плюс» розроблений та впроваджений у виробництво пневматичний роторно-поршневий двигун із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Загальні питання двигунобудування.
  2. Робочі процеси в двигунах внутрішнього згоряння та установках.
  3. Робочі процеси в газо- та паротурбінних двигунах та установках.
  4. Конструкція та міцність газотурбінних двигунів та двигунів внутрішнього згоряння.
  5. Двигуни нетрадиційних конструкцій.
  6. Альтернативні паливно-мастильні матеріали.
  7. Екологічні проблеми двигунів та енергетичних установок.
  8. Інновації в системі підготовки інженерно-технічних фахівців.

Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: на п’яти кафедрах та 9 наукових лабораторіях Національного університету кораблебудування, які пов’язані з двигунобувуванням працюють 8 професорів, докторів технічних наук, 23 доценті, кандидати технічних наук та 11 фахівців, які безпосередньо приймають участь у виконанні науково-дослідних та проектно-конструкторських роботах у галузі двигунобудування.