clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська наукова конференція « Всеукраїнські наукові економічні читання «Забезпечення сталого розвитку національної економіки», присвячені пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора В.Ч. Лі

 

Дата проведення: 1-2 грудня 2022 р.

Тема заходу: Забезпечення сталого розвитку національної економіки.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9.

Кількість учасників: 100.

Мета проведення заходу: Обговорення стану та визначення соціально-економічних передумов сталого розвитку національної економіки на засадах удосконалення економічної політики та запровадження цифровізації бізнес-процесів.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці. Результатом проведених наукових розвідок стало опрацювання концепції створення фінансових механізмів корпоративного сталого розвиту з урахуванням сучасних світових трендів та реалізація проекту  ERASMUS+CBHE “Діджиталізація економіки як складовий елемент сталого розвитку України тта Таджикистану». (DigEco 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. Учасниками проекту є українські, литовські та таджицькі ВНЗ.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Економічна політика забезпечення збалансованого розвитку.
  2. Цифровізація економіки як передумова сталого розвитку.
  3. Фінансові механізми сталого розвитку.
  4. Управління сталим розвитком морського господарського комплексу.
  5. Цифрові технології в обліку, аналізі та аудиті.

Наявність у даному закладі кваліфікований наукових кадрів відповідного профілю. Питання, винесені на обговорення учасниками економічних читань, перебувають у центрі наукових інтересів п’яти докторів економічних наук   Факультету економіки моря НУК.