clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців «Прикладна лінгвістика – 2022: проблеми та рішення»

 

Дата проведення: 12-13 травня  2022 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Навчально-науковий гуманітарний інститут.

Кількість учасників: 100.

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару: МОН України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова; Державний університет «Житомирська політехніка»; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова