clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека. Цифрова трансформація. Комунікація: сучасна практика та нові виклики»

 

Назва заходу (рівень, форма проведення): Всеукраїнська науково-практична конференція (У разі продовження строків заходів, спрямованих на запобігання поширенню  COVID-19, конференція відбудеться в режимі онлайн)

Тема заходу: Бібліотека. Цифрова трансформація. Комунікація: сучасна практика та нові виклики.

Дата проведення: 16  листопада 2022 р.

Місце проведення: Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, ауд. 645)

Кількість учасників: 100

Мета проведення заходу: Наукова бібліотека НУК ім. адм. Макарова, обласний методичний центр бібліотек ЗВО м. Миколаєва (до Методичного об’єднання входять 6 бібліотек провідних ЗВО міста) щорічно організовує науково-практичні конференції з метою підвищення професійної компетенції фахівців бібліотек ЗВО м. Миколаєва, обговорення нагальних питань діяльності, обміну досвідом роботи між бібліотеками ЗВО м. Миколаєва та України.

Найважливіші наукові результати, отримані протягом 3–5 років:

Науковою бібліотекою було проведено дослідження: соціологічні (у т. ч. міжвузівського рівня), наукометричні та моніторинги.

Соціологічні дослідження: Міжвузівське соціологічне дослідження «Модуль компетентностей бібліотечно-інформаційного фахівця майбутнього» (2017);      Соціологічне дослідження «Ставлення вчених НУК ім. адм. Макарова до наукометричних БД Scopus та Web of Science» (2018); Міжвузівське соціологічне дослідження «Модуль компетентностей бібліотечно-інформаційного фахівця майбутнього» (2018); Дослідження «Історія Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: до 100-річчя з дня заснування».

Наукометричні дослідження: Наукометричне дослідження «Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях»; «Бібліометрична оцінка досліджень з напрямку «Днопоглиблювальні роботи» у БД Scopus»; «Бібліометрична оцінка досліджень з напрямку наноструктурування промислових металів і сплавів, напилених покриттів у БД Scopus»;«Бібліометричний аналіз наукових видань, в яких публікуються автори-НПП НУК ім. адм. Макарова (за  даними наукометричної бази даних Scopus)».

Моніторинги: Моніторинг діяльності бібліотек ВНЗ, які входять до складу методичного об’єднання за 2013–2015 рр. (2016); Моніторинг з питань академічної доброчесності (2018);

Результати більшості досліджень були заслухані на щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах: «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій» (2017);  «Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії» (2018); «Бібліотека ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи» (2019); «Еволюція сучасної бібліотеки: від класичної до цифрової» (науково-практичний семінар у форматі онлайн (2020).

Основні питання, що пропонуються для обговорення: бібліотека ЗВО: принципи модернізації діяльності; бібліотека – науковець: принципи співпраці з метою поширення наукових досліджень; цифрова освіта і розвиток цифрової грамотності: значення роботи бібліотеки; інновації в обслуговуванні користувачів в умовах карантинних обмежень; робота з формування основ інформаційної культури та академічної доброчесності здобувачів вищої освіти; роль бібліотеки в соціалізації молоді;  актуальні проблеми збереження бібліотечних ресурсів, які становлять  культурне надбання; професійна компетентність бібліотечних фахівців в умовах діджиталізації суспільства.

Наявність кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: директор бібліотеки має науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій. 97% працівників бібліотеки мають повну вищу освіту, 44%  фахівців мають вищу спеціальну освіту. Підвищення професійної компетенції бібліотечних фахівців забезпечується комплексом заходів системи підвищення кваліфікації.       У січні 2020 року співробітники Наукової бібліотеки ( 37 співр., що складає 97% від загальної кількості працівників) навчались на курсах підвищення кваліфікації при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Після закінчення курсів всі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.В умовах карантинних обмежень фахівці бібліотеки систематично підвищують свій професійний рівень, навчаючись дистанційно на онлайн-курсах, вебінарах тощо.