clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Автоматика та електротехніка»

 

Дата проведення: 8-9 листопада 2022 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, ІАЕ НУК.

Кількість учасників: 70.

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару:МОН України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова; Рада молодих науковців НУК ім. адм. Макарова.