clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

XIIІ Міжнародна науково практична конференція «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики»

 

Дата проведення: 02 грудня 2022 року

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК)

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів):

Польща (2 учасники), КНР (2 учасники), Республіка Білорусь (4 учасники)

Мета проведення заходу Наукове дослідження та обговорення питань: 1) становлення і розвитку української державності в умовах 2) взаємозв’язку законодавчих реформ та правозастосовчої практики в умовах сучасного розвитку держави і права; 3) використання досягнень юридичної науки, впровадження нових ідей та передового світового досвіду для підвищення ефективності функціонування системи органів державного управління, правоохоронних органів і судів 4) об’єднання зусиль фахівців у галузі права і представників молодої генерації юристів для пошуку нових шляхів реформування вітчизняної правової системи в рамках Європейської та євроатлантичної інтеграції України щодо процесу впровадження європейських норм в українське законодавство.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці.

Науковими результатами за дванадцять років проведення конференції стали пропозиції щодо змін до законодавства з метою приведення його у відповідність до міжнародних, у тому числі європейських стандартів, налагодження співпраці та обміну досвідом між студентами, науковцями та практичними працівниками різних країн в сфері права, а також видання 12 друкованих збірників матеріалів конференції.

Основні питання, що пропонуються для обговорення. Актуальні проблеми державотворення України в рамках Європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Учасники можуть представити доповіді за широким колом питань за наступними секціями:

1.Теорія та історія держави і права. Філософія права.

  1. Конституційне право. Адміністративне право. Адміністративний процес. Екологічне право.
  2. Цивільне та сімейне право. Цивільний процес.
  3. Кримінальне право. Кримінальний процес. Кримінологія. Криміналістика.
  4. Морське право. Міжнародне публічне право. Міжнародне приватне право.
  5. Основи юридичної клінічної практики. Безоплатна правова допомога в Україні.

Форма участі в секціях – очна і дистанційна.

Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.

Для проведення пропонованої конференції Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова забезпечений науковими кадрами високого рівня кваліфікації у цій галузі:

Факультет морського права має у своєму складі 8 докторів наук, 12 кандидатів наук різного напряму.