clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

XVIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи»

 

Дата проведення:  6-9 вересня 2022 р.

Місце проведення: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 (Головний корпус НУК) та База НУК «Корабел»

Кількість учасників: 100

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них  Азербайджан  – 1, Бабаев Игбал (Igbal Babaev), Президент Азербайджанской Ассоциации управления проектами.

Болгарія – 1 , Тодоров К., Віце-президент Європейської ради для малого бізнесу, м. Софія.

Білорусія  – 1, Лукьянов Д.В., Білоруський державний університет, м. Мінськ.

Японія – 1,  Хироши Танака (Hiroshi Tanaka), Президент Японської Асоціації управління проектами

Мета проведення заходу: обмін науковими досягненнями і навичками практичного використання методологій управління проектами, виявлення перспективних напрямів досліджень й встановлення творчих зв’язків між різними колективами дослідників та практиків у цій галузі;

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці:

1) розглянуті цифрові моделі кроків проектів (Київський національний університет будівництва та архітектури, Українська асоціація управління проектами, м. Київ);

2) ознайомлені з методологією предикативної адаптації управління проектами, портфелями та програмами (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»);

3) проаналізована концепція інтегрованого управління інформаційними ризиками в проектах діджиталізації бізнесу (Черкаський державний технологічний університет);

4) ознайомлені з розробкою застосунку «Project portfolio optimization» (Національний технічний університет «ХПІ»).

Основними питаннями, що пропонуються для обговорення :

  1. Проектно-орієнтоване державне управління.
  2. Проектно-орієнтоване управління у виробництві, освіті, дозвіллі.
  3. Управління проектами та програмами інноваційного розвитку.
  4. Інформаційні технології управління проектами.

Наявність кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: для проведення пропонованої конференції Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова забезпечений науковими кадрами високого рівня кваліфікації у цій галузі. На відповідних кафедрах працюють 3  доктора технічних наук, 7 кандидатів технічних наук.