clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки з січня до першого березня 2022 року проводить прийом робіт на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2022 року.

Премія Президента України для молодих вчених (Премія) присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.
Премія присуджується за наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.
Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі зі здобуття Премії.

Порядок висунення та оформлення документів роботи, яка подається  на здобуття Премії,  викладено у відповідній Інструкції .

Для електронної реєстрації роботи необхідно надіслати інформацію за електронною адресою: olena.zhdanenko@kdpu-nt.gov.

Консультації щодо оформлення та прийом робіт здійснюються Секретаріатом Комітету за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, корпус 4, 14 поверх, кімната  1410, телефон (044)200-90-04,200-90-02.