clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

КОНКУРС ДО ГАЛУЗЕВИХ ЕКСПЕРТНИХ РАД НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ

Будемо вдячні Вам за інформування здобувачів вищої освіти та наукових, науково-педагогічних працівників про конкурс до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Поле діяльності галузевих експертних рад:

-Експертний висновок щодо акредитації освітньої програми

-Пропозиції для вдосконалення вимог та критеріїв акредитації

-Погодження проєктів стандартів вищої освіти

-Взаємодія з Національним агентством, ЗВО / НУ та іншими стейкголдерами

-Участь у дослідженнях освітніх практик, підготовці аналітичних матеріалів про якість вищої освіти

-Підготовка рекомендацій для Національного агентства, ЗВО/НУ

Участь в науково-комунікативних, навчальних та інших заходах Національного агентства

Приймаємо документи: 01.06-15.06.2020

Докладна інформація про конкурс (умови, аплікаційні форми, заяви): https://naqa.gov.ua