clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Економічна кібернетика

051 Економіка

Спеціальність

Економічна кібернетика

Спеціалізація

Очна (денна).

Форма навчання

Освітній ступінь «Бакалавр».

Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам

***

Обсяг програми

Так, Сетрификат

Наявність акредитації
info
Информация о ОПП

Освітня програма спрямована на формування фахівця першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 “Прикладна механіка” галузі знань 13 “Механічна інженерія”, який має рівень теоретичної та практичної підготовки достатній для розв’язання складних завдань і проблем у зварюванні та споріднених процесах і технологіях та здійснювати інноваційну професійну діяльність.

Програма передбачає набуття загальних та фахових компетентностей, які дають можливість виявляти, ставити та вирішувати спеціальні проблеми засобами прикладної механіки та суміжних предметних галузей, здійснювати пошук оптимального рішення за умов неповної інформації та суперечливих вимог, генерувати нові ідеї та уміння обґрунтувати нові інноваційні проекти та просувати їх на ринку праці.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові освітні компоненти програми
check_circle

Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.

assignment
Документ про вищу освіту, що видається випускникам

Диплом (молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії) зависит от вибранного вище ступеня вищої освіти.

1

Додаток до диплома європейського зразка

2
attachment
Кваліфікація в документі про вищу освіту

Облік і оподаткування

Освітня програма

Бакалавр

Ступінь вищої освіти

071 Облік і оподаткування

Спеціальність
subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за цією програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми, контактна особа