clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Херсонська філія НУК

 Офіційний сайт Херсонської філії НУК

 

Рік заснування — 1967
Навчальний заклад IV рівня акредитації.
Етапи підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірантура.
Ліцензія АЕ № 527861 від 06.01.2015 р. Сертифікат РД-IV № 152298
73003 м. Херсон, пр. Ушакова, 44. Тел. / факс (0552) 26-31-18, (0552) 26-30-09.

ХФ НУК є структурним підрозділом базового університету без статусу юридичної особи, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за денною та заочною формами навчання з освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст, проводить наукові дослідження, виконує науково – технічні розробки i здійснює культурно-просвітницьку діяльність серед населення. За час свого існування філія підготувала понад 7 тисяч (7063 за станом на 01.02.2020 р.) інженерів кораблебудівників, машинобудівників, програмістів, економістів та спеціалістів зварювання, а також понад 5 тисяч (5672 за станом на 01.02.20120 р.) бакалаврів з відповідних напрямів підготовки.

Діяльність Херсонської філії відповідає основним напрямкам діяльності Національного університету кораблебудування в цілому і здійснюється відповідно до Положення про Херсонську філію Національного університету кораблебудування, яке затверджене ректором НУК у 2018 р.

Керівником філії є директор, який призначається наказом ректора за узгодженням з рішенням збору трудового колективу. З 1987 року директором філії є доктор економічних наук, професор А. В. Ломоносов.

Херсонська філія була створена як вечірній вищий навчальний заклад суднобудівного профілю. Але з 1988 р. філія почала підготовку студентів за денною формою. Перші два роки студенти навчалися у м. Херсоні, а потім переводились для продовження навчання в базовий ВНЗ у м. Миколаїв. У 1996 р. було прийнято рішення залишати студентів філії у м. Херсоні до закінчення ВНЗ.

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відзначатиме 50 років з дня заснування (газета Гривна, №28(1175), 12 липня 2017 року

 

ІСТОРІЯ

У 1967 році наказом Міністра суднобудівної промисловості СРСР і Міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР № 200/437 було засновано Херсонський філіал Миколаївського кораблебудівного інституту. У 1994 році постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 року № 592 Миколаївський кораблебудівний інститут отримав статус Українського державного морського технічного університету (УДМТУ), а філіал у складі університету реорганізований в Херсонський філіал УДМТУ (ХФ УДМТУ). Рішенням МАК від 26.01.1995 (протокол № 16) університет акредитовано за IV рівнем з повною автономією (наказ Міносвіти України від 29.03.1995 р. № 77).

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 року № 1947 університету присвоєно ім’я адмірала Макарова.

Наказом Президента України від 25 березня 2004 р. №366/2004 УДМТУ імені адмірала Макарова надано статус національного з найменуванням Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. У зв’язку з цим Херсонський філіал Українського державного морського технічного університету був перейменований у Херсонську філію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (ХФ НУК).

КЕРІВНИК

Ломоносов Анатолій Вадимович