clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кораблебудівний навчально-науковий інститут

Кораблебудівний навчально-науковий інститут

ІСТОРІЯ

Кораблебудівний навчально-науковий інститут – один з провідних інститутів України даного профілю, який має повний цикл навчання: бакалаврат, магістратуру, аспірантуру і докторантуру. Володіє висококваліфікованими кадрами, підтримує тісні зв’язки з Академією наук суднобудування, провідними суднобудівними підприємствами України та закордону. Датою утворення кораблебудівного навчально-наукового інституту можна вважати 18 вересня 1920 року, коли в Миколаєві було відкрито індустріальний технікум на правах вищого навчального закладу, до складу якого ввійшли такі відділення: суднобудівне, механічне, електротехнічне та шляхобудівне. Суднобудівне відділення і стало основою сучасного кораблебудівного навчально-наукового інституту. Незважаючи на складні часи суднобудівне відділення успішно займалося підготовкою інженерів-кораблебудівників і з 1938 року реорганізовано в суднобудівний (кораблебудівний) факультет. У квітні 2004 року на базі кораблебудівного факультету було створено кораблебудівний інститут (наказ ректора № 326-к від 6 квітня 2004 року).

У кораблебудівному навчально-науковому інституті спочатку здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю «Кораблебудування з морського, озерного та річкового суднобудування», 0514 «Суднобудування і судноремонт», 1401 «Кораблебудування». З 1996 року кораблебудівний навчально-науковий інститут (на той час – кораблебудівний факультет) почав підготовку бакалаврів за напрямом 1002 «Кораблі та океанотехнiка» зі спеціальності 6.100201 «Кораблi та океанотехнiка» згідно введеного переліку спеціальностей. Перший випуск бакалаврів за цією спеціальністю відбувся у 2000 році.

З 2016 року кораблебудівний навчально-науковий інститут проводить підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю «Суднобудування», спеціалізаціями: «Кораблі та океанотехніка», «Суднокорпусобудування», «Суднові машини та механізми», «Міжнародна технічна інформація у морській діяльності», «Яхтинг та малі судна» (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266).

На 7 кафедрах кораблебудівного навчально-наукового інституту працює висококваліфікований професорсько-викладацький та учбово-допоміжний склад, серед якого 2 лауреати державної премії України: Рашковський Олександр Саулович (лауреат Державної премії України в області науки та техніки 2007 р.), Нєкрасов Валерій Олександрович (лауреат Державної премії України в області науки та техніки 2011 р.).

Високий рівень підготовки фахівців у кораблебудівному навчально-науковому інституті забезпечується потужною науковою школою, розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю унікальних для України спеціалізованих лабораторій, а саме: дослідний басейн, конструкторське бюро «Яхта», лабораторія гiдроаеромеханiки та гідрогазодинаміки та інші спеціалізовані науково-дослідні і навчально-наукові лабораторії випускових кафедр.

Для проведення інформаційного пошуку та обробки результатів є спеціалізовані комп’ютерні класи, де наявне спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення (Rhinoceros, Maxsurf, Aveva Marine, FORAN, SolidWorks, FlowVision) та необмежений відкритий доступ до Інтернет-мережі.

Випускові кафедри кораблебудівного навчально-наукового інституту мають великий досвід науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці. Випускові кафедри мають договори про наукову і академічну співпрацю з університетом Малек Аштар (Іран), Харбінським технічним університетом (КНР), Jiangsu University of Science and Technology (КНР). У межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін.

У рамках академічної мобільності професори Нєкрасов В.О., Коробанов Ю.М.. Зайцев В.В., Король Ю.М. запрошувалися для читання лекцій з проблем суднобудування до Jiangsu University of Science and Technology (КНР), уныверситету Малек Аштар (Іран), Харбінського технічного університету (КНР).

За роки існування кораблебудівний навчально-науковий інститут закінчили і одержали кваліфікацію інженера-кораблебудівника понад 8 тисяч осіб, серед яких багато керівників заводів, проектних організацій, а також вчених і викладачів. Директор кораблебудівного навчально-наукового інституту – Бондаренко Олександр Валентинович, кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії та проектування суден. Дійсний член англійського королівського товариства корабельних інженерів (The Royal Institution of Naval Architects).

 

В 2021 році на виконання рішення Вченої ради Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова від 31.08.2021 наказом ректора № 236 від 31.08 2021 було ліквідовано факультет екологічної та техногенної безпеки.
Цим же наказом дві кафедри ліквідованого факультету: кафедра екології та природоохоронних технологій і кафедра техногенної та цивільної безпеки були переведені до Кораблебудівного навчально-наукового інституту НУК.
Історія факультету екологічної та техногенної безпеки наведена за
посиланням…

Дирекція

 

КАФЕДРИ

Теорії та проектування суден

Морських технологій та океанотехніки

Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів

Технології суднобудування

Зварювального виробництва

Навчально-науковий центр: гідромеханіка

Матеріалознавства і технології металів

Будівельної механіки та конструкції корпусу корабля

Кафедра екологiї та природоохоронних технологiй

Кафедра техногенної та цивiльної безпеки

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
135  Суднобудування
131  Прикладна механіка
132  Матеріалознавство
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка
101  Екологія
183  Технології захисту навколишнього середовища

 

 

Для контактів звертатися:

54025 Україна, м. Миколаїв, пр-т. Героїв Сталінграда, 9, ауд. 306
e-mail: Oleksandr.Bondarenko@www.nuos.edu.ua

 

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОГО ІНСТИТУТУ