clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Навчально-науковий центр післядипломної освіти (ННЦ ПДО)

 

Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки
особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань,
умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності)
та практичного досвіду.

Ст. 47 ЗУ «Про вищу освіту»

 

Місія ННЦ ПДО – забезпечення конкурентоспроможності НУК
на ринку освітніх послуг в системі післядипломної освіти

Рада Навчально-наукового центру НУК вітає Вас
 на нашому сайті!

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСІЇ НА ННЦ ПДО ПОКЛАДЕНО ВИКОНАННЯ
ТАКИХ ФУНКЦІЙ:

 

 

 1. Аналіз потреб в післядипломній освіті на регіональному, національному та міжнародному ринках праці.
 2. Визначення потенціалу підрозділів НУК в наданні освітніх послуг з післядипломної освіти на сучасному рівні.
 3. Організація методичних розробок для підвищення кваліфікації фахівців в галузях знань та за спеціальностями, що акредитовані в НУК.
 4. Підготовка договорів на освітні послуги НУК з післядипломної освіти та їх супроводження .
 5. Створення в підрозділах НУК дієвих мотиваційних механізмів для розвитку андрагогічних моделей навчання (освіта дорослих).
 6. Проведення наукових досліджень по розвитку механізмів андрагогічної освіти.
 7. Організація співробітництва НУК з органами державної влади різного рівня, підприємствами та організаціями різних галузей по розвитку в університеті системи післядипломної освіти.

 

 

Підвищення кваліфікації — це складова післядипломної освіти, що забезпечує підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань.

Відповідно Ліцензії МОН України
НУК має право проводити освітянські послуги
з підвищення кваліфікації громадян України
за акредитованими галузями знань та спеціальностями.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
НАДАЄ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ТАКИМИ ТЕМАМИ:

 

Галузь знань

Шифр

№ п/п

Тематика підвищення кваліфікації

 Механічна інженерія

(спеціальність

суднобудування)

13

(135)

13.1 Класифікація, сертифікація та нагляд морської технік
13.2 Сюрвейєрське обслуговування
13.3 Гідрогазодинаміка технологічний процесів
13.4 Технологія та організація суднобудівного виробництва

Управління та адміністрування

07

07.1 Організація та розвиток морських кластерних систем
07.2 Управління проектами та програмами
07.3 Технології бюджетного управління в бізнес-системах
07.4 Управлінський облік
07.5 Автоматизація бухгалтерського обліку
07.6 Бізнес-планування в проектах інноваційного розвитку
07.7 Морська англійська мова
07.8 Логістика та управління ланцюгами постачання
07.9 Система нормування праці в суднобудуванні та судноремонті
07.10 Управління об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків
07.11 Ефективне енергозабезпечення об’єктів ОСББ
07.12 Імітаційне моделювання в системах підтримки прийняття управлінських рішень

Інформаційні технології

12

12.1 Веб-програмування та спеціалізовані мови програмування
12.2 Бази даних та знань
12.3 ОС Unix/Linux
12.4 Екстремальне програмування
12.5 Управління програмними проектами

 

15 Метрологія та

інформаційно-вимірювальна
техніка

152

152.1

Вимірювальні системи в механізмах митного оформлення паливно-мастильних матеріалів

 

14 Електрична інженерія

141

141.1

141.2

Безекіпажні автономні підводні апарати

Безекіпажні прив’язні підводні апарати

ПАРТНЕРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Є:

 

 • Обласна адміністрація
 • Миколаївська міська рада
 • Підприємства та організації, що підпорядковані Адміністрації морських портів України
 • Судноплавні компанії
 • ДП «Класифікаційне товариство регістр судноплавства України»
 • Українська логістична асоціація (УЛА)
 • Суднобудівні та судноремонтні підприємства
 • Обласний центр зайнятості
 • ТОВ «AMIKO»
 • ПАО «ГІДРОСИЛА ГРУПП»

Ми завжди відкриті для співробітництва!

ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ
ПРОСИМО НАДСИЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ АБО ЗА ТЕЛЕФОНОМ:

Адреса та контактні телефони:

 

54025,м. Миколаїв,
пр. Героїв України,9 кім.452, 453
E- mail: ipdo@nuos.edu.ua
+38 (0512) 42-48-00