clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Нормативно-правова база

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Країни 28.06.1996 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

 

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#Text

 

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20 січня 1998 р. N 65

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF#Text

 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти» від 14 грудня 2011 р. N 1283

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1283-2011-%D0%BF/conv#Text

 

 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

 

Закон України Про професійну (професійно-технічну) освіту (чинний зі змінами):

https://kodeksy.com.ua/pro_profesijno-tehnichnu_osvitu/download.htm

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою» від 20.11.2012 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5498-17#Text

 

Постанова «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад» від 5 серпня 1998 р. N 1240

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1240-98-%D0%BF/conv#Text

 

Постанова «Про внесення змін до Положення про професійно-технічний навчальний заклад» від 26 червня 2013 р. № 505

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2013-%D0%BF/conv#Text

 

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20 березня 2008 року N 244/2008

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244/2008/conv#Text

 

Постанова «Про затвердження Положення про ступеневупрофесійно-технічну освіту» від 3 червня 1999 р. N 956

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-99-%D0%BF/conv#Text

 

Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про ступеневупрофесійно-технічну освіту » від 26.06.2013 № 456

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/456-2013-%D0%BF#Text