clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

  • Положення про Вчену раду Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
  • План роботи Вченої ради НУК ім.адм.Макарова на 2021-2022 н.р.